sábado, 17 de abril de 2010

Relación de asuntos publicados no DOG e no BOE, referentes a intención de Picobello Andalucita S.L., de explotar un xacemento mineiro n'As Pontes

Relación de asuntos publicados no DOG e no BOE, referentes a intención de Picobello Andalucit S.L., empresa mineira de capital anglo-sudafricano, de explotar o xacemento mineiro, colindante coas Fragas do Eume, no lugar de Pico Vello da parroquia de Goente, no monte Fontardion, no Concello d'As Pontes. Unha explotación mineira do xacemento de andalucita que se atopa baixo a terra dun espazo natural de grande valor natural e ecolóxico.


No DOG - Diario Oficial de Galicia-

 • A Xunta de Galicia, acorda conceder axudas para a realización de proxectos de investigación a un número importante de empresas e outras entidades. A Picobello Andalucita, S.L. conceden-lle unha axuda de 67.672 € relacionada no anexo III da Resolución do 22 de Outubro de 2003 - DOG Nº210 do Mércores, 29 de Outubro de 2003, páxina 13.379-. Imaxinamos que esta axuda está relacionada co informe feito na Universidade de Santiago de Compostela.

  SOLICITANTE: PICOBELLO ANDALUCITA, S.L.
  - CÓDIGO: PGIDIT03DPI099E
  - TÍTULO: DESENVOLVEMENTO DE SISTEMA HIPERESPECTRAL PARA DISCRIMINACIÓN DE MATERIAIS EN LIÑA DE PROCESADO
  - DURACIÓN: 2
  - ANO 2003: 18.136,00
  - ANO 2004: 20.254,00
  - ANO 2005: 29.282,00
  - ANO 2006: 0,00
  - TOTAL CONCEDIDO: 67.672,00
  - PORC. SUBV.: 55
  - TOTAL PROXECTO: 123.000,00

  Referencia: Resolución do 22 de outubro de 2003 pola que se adxudican as axudas correspondentes ó Programa de Tecnoloxías de Deseño e Producción Industrial convocadas no anexo VII, da Orde do 29 de abril de 2002 (Diario Oficial de Galicia do 15 de maio) e na Orde do 28 de febreiro de 2003 (Diario Oficial de Galicia do 13 de marzo).

  ANEXO III
  Aplicación orzamentaria: 08.05.432A.770.0
  Terceiro.-Concede-las axudas para a realización de proxectos de investigación e desenvolvemento para empresas, agrupacións de empresas e asociacións sen ánimo de lucro, ás que se relacionan no anexo III da presente resolución. As axudas sinalada cun 1 están financiadas con fondos adicionais do Programa FEDER-MAC incluídos no Plan de Dinamización de Galicia. As axudas sinaladas cun 2 están financiadas con fondos do Programa FEDER-MAC.
___________No BOE -Boletín Oficial do Estado-

RESOLUCIÓN de 13 de Outubro de 2003, do Instituto para a Reestruturación da Minería do Carbón e Desenvolvemento Alternativo das Comarcas Mineiras, pola que se publica a relación de empresas que obtiveron subvención para os seus proxectos empresariais, de acordo coa convocatoria realizada o ano 2001. - Ministerio de Economía - Rango: Resolución - Publicado en: BOE número 275 de 17/11/2003, páxinas 40471 a 40473 (3 páxs.) - Referencia: BOE-A-2003-20970, pola que a se lle concederon a PICOBELLO ANDALUCITE, S.L. 2.475.000,00 € [Euros], dun total de 149.119.095,49 € [Euros], concedidos a 291 empresas, figurando os promotores de Picobello no nº 205 da relación e ocupando o sexto posto pola subvención concedida.
_____________________

Máis información:

Noticiario d'O Pico Vello: O publicado nos boletíns e diarios oficiais das administracións
___________________________

Nenhum comentário:

Postar um comentário