quarta-feira, 25 de maio de 2011

Boletín Oficial do Parlamento de Galicia deste 19 de Maio de 2011, publica actuacións parlamentarias sobre "Picobello Andalucita" dos pasados Abril e Novembro de 2010

O pasado 19 de Maio saía publicado no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia -BOPG, a resposta ás preguntas que no seu día fixeran membros do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia con respecto "as razóns do outorgamento polo Goberno galego de informe de impacto ambiental favorable ao proxecto de explotación mineira".

4. Procedementos de información

4.4. Respostas a preguntas

- 08/3PRE-8489(31854)(54174)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
María Carmen Gallego Calvar e 3 deputados máis: "Sobre as razóns do outorgamento polo Goberno galego de informe de impacto ambiental favorable ao proxecto de explotación mineira da concesión Sonsoles IV 6156.1, promovida por Picobello Andalucita, S.L., no concello das Pontes de García Rodríguez" Páxina 142986 do citado Boletín.


- 08/3PRE-9130(31855)(54173)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
María Carmen Gallego Calvar e 4 deputados máis: "Sobre as razóns do outorgamento da Declaración de impacto ambiental favorable ao proxecto de explotación mineira da concesión Sonsoles IV 6156.1, promovida por Picobello Andalucita, S.L., no concello das Pontes de García Rodríguez, as súas repercusións no parque natural das Fragas do Eume e a avaliación das afeccións nas canles e nacuífero próximos, así como o cumprimento da lexislaciónlación ambiental". Páxina 142990 do citado Boletín.

Pregunta:

Fonte: Boletín Oficial do Parlamento de Galicia Número 220 VIII lexislatura 28 de Abril de 2010

Páxinas 84 e 85 do Boletín:

BOPG - 28.04.2010


Resposta:

Fonte: Boletín Oficial do Parlamento de Galicia Número 473 VIII lexislatura 19 de Maio de 2011

Páxinas da 32 á 39 do Boletín:

BOPG -19.05.2011

__________

Nenhum comentário:

Postar um comentário